Các dụng cụ đo đạc chuyên dụng - 2

 

Máy mài kim loại được sử dụng trong công việc cân bằng đạt hiệu quả rất cao. Máy dùng khí nén để xoay mũi mài kim loại để cắt bỏ bớt mảnh kim loại cho đến khi nào Rotor cân bằng.
Nhiệt kế đặc biệt để đo độ cân bằng nhiệt của Rotor.

Thiết bị (Cà Lê Lực) này được chế tạo đặc biệt để khoá hoặc tháo các bu-lông theo như khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đồng hồ dùng kiểm tra sự nhảy chính xác của các Rotor.

Thước trắc vi đủ kích cỡ dùng đo chính xác đường kính trong và ngoài các thiết bị liên quan theo như khuyến cáo của nhà sản xuất.
Com-pa đo ngoài đủ kích cỡ dùng đo đường kính ngoài các bộ phận của máy  như khuyến cáo của nhà sản xuất
  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top