(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

CAPTCHA_REFRESH_ALT

(*)

Contact

Website: http://aa.com/

TURBOPOWER VIETNAM Co., Ltd

Office & TurboCharger Workshop
Office & workshop : 41 Street No 6, Phuoc Kien Residence, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84-8) 3781 7051
Fax : (84-8) 3781 7052
 
Mr. Tony Chánh - Services Dept
Mobile : (+84) 989 012 192 (Zalo) - (+84) 989 50 3300
Email : tonychanh@turbopower.com.vn (24/24)
 

Ms. Nancy Phúc - Purchasing Dept

Mobile : (+84) 989 012 510 (Zalo)

Email : nancyphuc@turbopower.com.vn

 

TURBOCHARGER SERVICES NETWORKS

 SINGAPORE

TURBOPOWER, SINGAPORE TPL CONSULTANCY & SERVICES PTE LTD

10 Anson Road , # 26-04 International Plaza Singapore 079903
Tel   (65) 6497 0953  
Fax   (65) 9170 4550
Mr. Francis Ng - (+65) 9170 4550
Email : turbopwr@singnet.com.sg
 

SHANGHAI-CHINA

Office : Rm 1109 , Building A , No. 188 Xin Jingqiao Road , Pudong ND , 201206 Shanghai
Factory : No.256 Jinyu Road , Jingqiao Export Processing Zone , 201206 Shanghai
Mr. Francis Ng - (+65) 9170 4550
  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

  • Nội dung đang được cập nhật... Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn

Designed by Saco.vn

Top